Audit společností

Poskytovaná služba je určena zejména pro klienty, kteří mají zákonem stanovenou povinnost ověřit účetní závěrku společnosti auditorem.

AUDIT SPOLEČNOSTÍ

Poskytovaná služba je určena zejména pro klienty, kteří mají zákonem stanovenou povinnost ověřit účetní závěrku společnosti auditorem.

  • audit roční účetní závěrky podnikatelských subjektů
  • průběžný audit účetnictví ukončený auditem roční účetní závěrky
  • výpočet a ověřování vypořádacích podílů společnosti
  • výpočet a ověřování likvidačních zůstatků společnosti

specifikace

Poskytovaná služba je určena pro klienty, kteří mají zákonem stanovenou povinnost ověřit účetní závěrku společnosti auditorem a dále pro ty klienty, kteří chtějí mít jistotu o správnosti vedení svého účetnictví, chtějí znát co nejpřesněji hodnotu svých aktiv a závazků k danému datu a v neposlední řadě poskytnout ostatním subjektům nezávislý a věrný obraz účetnictví a celé společnosti.
Osvědčila se nám práce s klienty v průběhu celého období a tento způsob považujeme za přínosný zejména pro samotné klienty, kteří mají naši dostatečně silnou podporu pro své úvahy a rozhodování, pro zvolení správné a zároveň optimální varianty určité problematiky. Cílem našeho působení u klientů je tedy správně pochopit fungování daného subjektu, analyzovat jeho podnikatelské chování s promítnutím veškerých vnitřních i vnějších faktorů včetně potencionálních rizik a tím dokázat zjistit vnesené nesprávnosti. Ze zjištění provést závěry, seznámit s nimi vedení společnosti a současně navrhnout řešení pro další období.

Kategorie služby: